หลักสูตรที่เปิดสอน
005
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจะทำให้คุณสามารถติดต่อกับทุกคนทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบาย หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์อย่างสนุกสนานผ่านการสนทนากับเจ้าของภาษา

 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (การออกเสียง, ไวยากรณ์, การสนทนาในชีวิตประจำวัน): หลักสูตรระดับต้น 1, 2, หลักสูตรเริ่มต้นระดับกลาง
 • ภาษาอังกฤษระดับกลาง: หลักสูตรระดับกลาง 1, 2
 • ภาษาอังกฤษระดับสูง
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (สนทนาธุรกิจ, การนำเสนอ, การเจรจาต่อรอง, การสนทนา, การเขียน)
 • TOEIC (โดยเจ้าของภาษา): TOEIC
 • โปรแกรมสำหรับเด็ก
japan-travel
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ปัจจุบัน การใช้ภาษาญี่ปุ่นมีประโยชน์อย่างมากในประเทศไทย ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของคุณและนั่นหมายถึงการได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทด้วย

 • ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น (การสนทนาในชีวิตประจำวัน, การเขียนฮิรางานะคาตาคานะ)
 • ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง (การสนทนาในชีวิตประจำวัน, การเขียนคันจิ)
 • ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
11878925_1019953314681943_5000077776287480366_o
หลักสูตรภาษาไทย

เริ่มต้นด้วยการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเน้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันผ่านครูผู้สอนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาญี่ปุ่นในการสอน

 • ภาษาไทยระดับพื้นฐาน (การออกเสียงและการสนทนาในชีวิตประจำวัน) PC, DC1, DC2
 • สนทนาภาษาไทยและการอ่าน/การเขียน 1 CRW 1
 • สนทนาภาษาไทยและการอ่าน/การเขียน 2 CRW 2
 • ภาษาไทยระดับกลาง (การสนทนาในชีวิตประจำวัน) AC1, AC2
 • การอ่านและการเขียน R&W
 • ภาษาไทยระดับสูง (ป.6 เตรียมสอบ) ป.1 – ป.6
 • ภาษาไทยเพื่อธุรกิจและวัฒนธรรม
Copyright © 2016 - RockwellSchool. All Rights Reserved