หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Posted on มิถุนายน 19th, 2016

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจะทำให้คุณสามารถติดต่อกับทุกคนทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบาย หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์อย่างสนุกสนานผ่านการสนทนากับเจ้าของภาษา

  • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (การออกเสียง, ไวยากรณ์, การสนทนาในชีวิตประจำวัน): หลักสูตรระดับต้น 1, 2, หลักสูตรเริ่มต้นระดับกลาง
  • ภาษาอังกฤษระดับกลาง: หลักสูตรระดับกลาง 1, 2
  • ภาษาอังกฤษระดับสูง
  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (สนทนาธุรกิจ, การนำเสนอ, การเจรจาต่อรอง, การสนทนา, การเขียน)
  • TOEIC (โดยเจ้าของภาษา): TOEIC
  • โปรแกรมสำหรับเด็ก


Copyright © 2016 - RockwellSchool. All Rights Reserved