หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

Posted on มิถุนายน 18th, 2016

ปัจจุบัน การใช้ภาษาญี่ปุ่นมีประโยชน์อย่างมากในประเทศไทย ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของคุณและนั่นหมายถึงการได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทด้วย

  • ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น (การสนทนาในชีวิตประจำวัน, การเขียนฮิรางานะคาตาคานะ)
  • ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง (การสนทนาในชีวิตประจำวัน, การเขียนคันจิ)
  • ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
  • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ


Copyright © 2016 - RockwellSchool. All Rights Reserved